Betrokkenheid

[[PAGE-INTRO]]

Door een bewuste bedrijfsvoering te hanteren, is ons doel om duurzame producten aan te bieden. Hiermee werken we aan een positieve impact op het milieu en voor werknemers in de gehele productieketen. Hieronder lees je welke maatregelen we al getroffen hebben, en de doelen die we gesteld om de bedrijfsvoering te blijven verbeteren.

[[PAGE-INTRO-END]]

Grondstoffen

Om de negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, hebben we nieuwe doelen opgesteld voor de grondstoffen: Viscose, Polyester en Katoen.
In 2025 zal Vanilia:

90% van de Viscose, of op Viscose gebaseerde vezels, uit duurzame bronnen halen;
90% van Katoen uit duurzame bronnen halen;
50% van de polyester uit duurzame bronnen halen;


Chemicaliënwater en watervervuiling

Vanilia heeft een top drie Turkse leveranciers die onze MRSL volledig implementeren en de BEPI/ZDHC standaarden hanteren, de behandeling van verspild water. Eind 2020 hebben de drie leveranciers zich getest met de BEPI module en in Q1 2021 wordt er een plan opgesteld op basis van opgedane inzichten en het BEPI plan geïnitieerd (hopelijk met een persoonlijk bezoek aan deze leveranciers).
Volgende stappen zijn afhankelijk van de testresultaten en van de informatie die door specialisten worden verzameld. We verwachten dat deze verandering succesvol is doorgevoerd eind 2025.  

Vrijheid van Vakvereniging / Sociaal Dialoog

Vanilia staat altijd open voor gesprekken met medewerkers. Op het hoofdkantoor van Vanilia staat de deur van het management altijd open voor vragen, verzoeken en klachten. Los van onze kwaliteit en tijdloosheid, willen we dit insluiten als een van onze “waarden”, voor alle medewerkers in onze productie keten.

Wij weten dat Vrijheid van Vakvereniging een moeilijk bespreekbaar onderwerp is in heel veel productielanden – onder andere in Turkije. In onze eigen fabriek hebben wij een structuur voor sociaal dialoog tussen het management en de democratisch gekozen werknemer die representatief staat voor zijn collega’s. Ons doel is om eind 2020 alle procedures van dit dialoog duidelijk inzichtelijk te hebben, niet alleen van onze eigen fabriek, maar ook bij onze leverancier voor gebreide truien. Wij zullen dan contact zoeken en advies inwinnen van lokale organisaties, zoals vakbonden en BSCI Turkije om verdere verbeteringen door te voeren. Ook zullen wij mogelijkheden onderzoeken om algemene afspraken te maken (zoals een CAO).

Leefbaar loon bij leveranciers

Leefbaar loon is een basisrecht voor iedereen. Het betalen van veel te lage lonen in productie landen is dan ook een van de focuspunten van Het Convenant. Vanilia verstrekt leefbaar loon in haar eigen fabriek. Het bespreekbaar maken van lonen bij leveranciers (ook dieper in onze keten), het aanbieden van trainingen en het werken naar leefbaar zijn dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van Vanilia.