Vanilia en duurzaamheid
Vanilia en duurzaamheid

Vanilia en duurzaamheid

Het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van Vanilia richt zich op mens, milieu en onze kernwaarden. Onze collecties worden tijdloos en duurzaam ontworpen en zijn van een uitzonderlijk goede kwaliteit, waardoor de items in onze collecties een lang en gelukkig leven leiden. 
Wij, als merk, zijn ons ervan bewust dat we deel uitmaken van een groter geheel. Wij zijn bekend met de milieu-gerelateerde en sociale problematiek in de mode-industrie en nemen daarom onze verantwoordelijkheid. Vanilia heeft bijvoorbeeld als één van de eerste bedrijven het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Als gevolg van het Convenant hebben we de afgelopen jaren al veel gedaan en pakken we de geconstateerde duurzaamheidsproblemen in onze eigen productieketen één voor één aan. Zo brachten we onder andere onze productieketen en bijbehorende processen in kaart, keken we naar de materialen (grondstoffen) die worden gebruikt voor onze collecties en zijn we begonnen met het identificeren en het aanpakken van risico's die we hebben gevonden in de keten.

partners

De duurzaamheid verbeteren van onze productieketen doen we samen. Daarom tekende Vanilia als een van de allereerste bedrijven het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Vanilia is lid van branche organisaties InRetail en Modint.
Vanilia is lid van het Fur Free Retailer program.
Vanilia ondertekende al in 2017 de PETA verklaring om geen angorawol meer te gebruiken.
Vanilia werkt nauw samen met partners en leveranciers voor een duurzame bedrijfsvoering. 

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

Vanilia is gecommitteerd om handel te drijven en te produceren op eerlijke en ethisch verantwoorde wijze.
Vanilia gelooft in samenwerking en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid.
Vanilia gelooft waardevol te zijn voor de wereld om ons heen door samen te werken met alle mogelijke stakeholders. 

 

Vanilia samenwerkingen

 

MVO beleid

Lees hier het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Beleid van Vanilia

Code of conduct

Restricted substances list

Duurzame materialen

dierenwelzijn

duurzaamheid in ons dna

De  MVO-strategie  van Vanilia wordt volledig ondersteund door ons management en is gebaseerd op ambitieuze maar haalbare doelen. We hebben bijvoorbeeld een Sustainability-comité opgericht om gezamenlijk de duurzaamheidsstrategie van Vanilia uit te dragen en deze te handhaven én om fundamentele beslissingen te nemen zodat alle geledingen in het bedrijf onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Daarnaast worden onze designers en  developers ondersteund door de inkoopafdeling om ervoor te zorgen dat al onze bedrijfsactiviteiten een afspiegeling zijn van onze duurzaamheidsstrategie. Met het combineren van alle persoonlijke expertises van elk Vanilia team member kunnen we samen ons gedeelde doel bereiken, namelijk het creëren van prachtige, hoogwaardige en duurzame producten.

maatschappelijk bewustzijn

Bij Vanilia hebben we  zeer  veel waardering voor alle mensen die bij en voor ons werken. Uiteraard verlangen we van al onze leveranciers dat zij deze waardering namens ons uitdragen. Dat doen we met een verklaring met de Code of  Labour  Practices die een standaard onderdeel is van onze General Conditions (Algemene Voorwaarden). We sluiten alleen overeenkomsten met leveranciers die instemmen met deze verklaring; wij doen geen zaken met leveranciers die niet akkoord zijn met die verklaring. Onze leveranciers laten zich bovendien verplicht  auditen  door verschillende organisaties zoals Fair  Wear Foundation,  BSCI en Sedex. De uitkomsten van een dergelijke audit worden vastgelegd in onafhankelijke rapporten. Vanilia beëindigt de samenwerking met leveranciers die deze rapporten niet kunnen presenteren.

Vanzelfsprekend werkt Vanilia in Nederland en in Turkije, waar ons belangrijkste atelier is gevestigd, ook volgens de Code of Labour Practices. Hieronder worden de belangrijkste bepalingen uit de Code of Labour Practices toegelicht.

Dwangarbeid & legaal werk
Vanilia produceert meer dan 90% van alle producten in de collectie in haar eigen atelier in Turkije. Aldaar werken 300 werknemers met een vast dienstverband. De overige 10% van onze collectie wordt geproduceerd door gecontroleerde leveranciers. Mocht bij één van onze leveranciers toch dwangarbeid worden geconstateerd, dan beëindigen wij onmiddellijk onze samenwerking.

Discriminatie & kinderarbeid
Vanilia accepteert op geen enkele manier discriminatie en kinderarbeid. Mocht bij één van onze leveranciers toch discriminatie of kinderarbeid worden geconstateerd, dan beëindigen wij per direct onze samenwerking.

Leefbaar loon
Een leefbaar loon is een belangrijk mensenrecht uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en is onderdeel van de arbeidsnormen van de International Labour Organization.

Het minimumloon in Turkije is lager dan het leefbaar loon, waardoor families vaker niet rond kunnen komen. Daardoor is het risico op excessief overwerk en kinderarbeid erg groot. Vanilia betaalt leefbaar loon aan haar werknemers, waardoor het leefbaar loon voor minimaal 90% van de productie van Vanilia is geborgd.

Voor de leveranciers van de overige 10% werkt Vanilia samen met haar leveranciers om tot betaling van leefbaar loon te komen, voor zover zij dit nu nog niet doen. Deze samenwerking bestaat uit onafhankelijke training voor leveranciers door partijen van het Convenant met als doel de omstandigheden van zowel de leverancier als haar werknemers te verbeteren.

Veilige werkplek & overwerk
Onze collega’s in Turkije werken in een moderne en veilige omgeving. Het atelier voldoet aan alle internationale normen.

De planning voor het atelier wordt gemaakt door ons hoofdkantoor in Nederland. Daarbij houden wij niet alleen rekening met ons jaarplan, het aantal artikelen en de levertijd maar natuurlijk ook met de capaciteit van het atelier. In het eigen atelier van Vanilia wordt vrijwel niet overgewerkt.

Door onze manier van samenwerken met andere leveranciers weten wij dat ook daar geen (excessief) overwerk nodig is om onze productie op tijd af te hebben. Dit wordt gecontroleerd en bevestigd door onafhankelijke audits.

Vrijheid van vakvereniging
Zowel ons eigen atelier als al onze andere leveranciers erkennen de rechten voor werknemers voor vakvereniging. 

 Zo hebben wij, en onze leveranciers, een overlegstructuur ingericht van werknemers met hun werkgever, vergelijkbaar met de wijze waarop wij in Nederland een ondernemingsraad hebben.

Dieper in de keten
Voor de productie van haar kleding koopt Vanilia stoffen en fournituren in bij toeleveranciers. In de afgelopen periode heeft Vanilia de keten van deze leveranciers grotendeels in kaart gebracht. Omdat wij direct inkopen bij deze toeleveranciers, hebben wij goede contacten met deze partijen, waardoor wij veel inzicht hebben gekregen in de locaties waar zij produceren.

De top 5-landen waar wij onze inkopen doen, zijn Turkije, Italië, Japan, Zuid-Korea en Portugal. Meer dan 90% van onze inkoop van stoffen en fournituren komt uit deze landen.

Risico’s op negatieve effecten zijn ook in de diepere keten van Vanilia mogelijk aanwezig. Daarom hanteert Vanilia bij de selectie van nieuwe leveranciers een voorkeursbeleid voor laag-risicolanden. In verschillende studies wordt ook Turkije genoemd als risicoland op het gebied van leefbaar loon, kinderarbeid, de vrijheid van vereniging en vluchtelingen. Doordat we een eigen fabriek in Turkije hebben en volledig wordt beheerd vanuit Nederland, zijn deze risico’s zoveel mogelijk beperkt.

Hoewel Italië en Portugal laag-risicolanden zijn, komen in de kledingproductie soms toch nog ongewenste situaties voor, zoals (te) lage lonen, onveilige situaties, discriminatie of zelfs kinderarbeid. Vanilia koopt wel stoffen en fournituren in uit deze landen, maar produceert daar niet zelf.

Vanilia gaat de komende jaren haar keten verder onderzoeken op sociaal en milieu- gerelateerde risico's om deze vervolgens aan te pakken.

materialen

De wereld om ons heen 
De textielindustrie is de tweede meest vervuilende industrie ter wereld. Het gebruik van chemicaliën, water, pesticiden en meststoffen door de hele productieketen, van grondstoffen tot eindproduct, heeft een zeer groot negatief effect op de wereld om ons heen. 

Chemicaliën & water: 
Vanilia heeft haar eigen lijst met beperkte stoffen (RSL). Deze lijst is vastgesteld aan de hand van internationale wetgeving en is bedoeld om de veiligheid van onze producten te garanderen. Wij voeren regelmatig steekproeven uit en controleren de afwezigheid van deze (chemische) stoffen. Vanilia is toegewijd aan een minder verbruik van water en chemicaliën in haar productieketen en aan het samenwerken met fabrieken om milieuvervuiling tegen te gaan. 

Grondstoffen: 
De meest gebruikte vezels in de collectie van Vanilia zijn viscose, polyester en katoen. Volgens onze doelstelling moet tegen 2020 minstens 20% van het totale verbruik van deze grondstoffen uit duurzame bronnen worden ingekocht. 

Viscose: 
Viscose is een cellulosevezel die middels een chemisch proces wordt gewonnen uit houtpulp. De productie van viscose is daarom extreem vervuilend. Vanilia heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het gebruik van milieuvriendelijkere opties. Zo hebben wij meer Tencel- en Lyocel-stoffen in onze collecties opgenomen en hebben wij viscose vervangen door Lenzing Viscose. Waarom Lenzing Viscose beter is dan andere viscose? Lenzing is een Oostenrijks bedrijf dat veel schoner produceert door FSC-gecertificeerd hout te gebruiken. Bovendien heeft Lenzing een zogenoemd ‘closed loop’- productieproces waarin een groot deel van de gebruikte chemicaliën en water wordt teruggewonnen en wordt hergebruikt. 

Polyester: 
Polyester is een synthetische, op aardolie gebaseerde vezel en is daarom geen herbruikbaar materiaal. Wij werken eraan om ons totale polyesterverbruik te verminderen en om, daar waar wij nog wel polyester gebruiken, dit te vervangen door gerecyclede opties met GRS (Global Recycle Standard)-certificaat.    

Katoen: 
Moderne katoenproductie is afhankelijk van irrigatie. Naarmate de watervoorraden wereldwijd steeds kleiner worden, neemt de impact van de katoenproductie op het milieu toe. Vanilia prefereert en gebruikt steeds meer BCI-katoen. BCI (Better Cotton Initiative) is een organisatie die samenwerkt met boeren om duurzamere praktijken te hanteren op ecologisch, sociaal en economisch gebied.